8 نشانه که شکست رابطه ات را 100 درصد تضمین می کند

سال ها توی فکر هستیم که ای خدا می شود عشقمان یا همان نیمه گم شده مان را پیدا کنیم و از این روزگار، را با تمام تلخی هایش، توی دلمان قند بساییم و حالش را ببریم!؟ ( و غافل از این هستیم که ممکن است به دلیل تشنگی زیاد و نیاز شدید به مرد دچار…

49 نشانه تنفر پسر از دختر که مستقیما به زبان نمی آورد

وقتی که خوب و خوش و خرم هستید و پیگیری های مدام عشقت را می بینی، تقریبا یک لحظه هم به این فکر نمی کنی که روزی شاهد سرد شدن مرد نسبت به زن باشی، که آن مرد این عشق پر تب و تاب است و آن زن هم پرنسسی است که تو جای ان را گرفته ای! به هر حال،…

رفتارها و زبان بدن مردی که گلویش پیش زنی گیر کرده است

اگر شما یک زن باشی خوب می فهمی که چه مردی درگیر تو شده است. اصلا درگیر شدن و احساس بین انسان ها دارای انرژی ها و حس هایی است که برای جنس زن و مونث بسیار آشنا تر هستند. مثلا خود من اگر 10 مرد در مقابلم بایستد و هیچ کدام کاری انجام ندهند و…

وقتی فیلم ” برف روی کاج ها ” درس تکان دهنده ای به من داد

راستش کلا اهل این نبودم که بخواهم فیلم ها را با دقت ببینم و مزه کنم اما خب می دانی که توی این شرایط گاهی سرگرم شدن با فیلم عالی است. البته من فیلم های خاصی نگاه می کنم! با موضوع خاص، با کیفیت خاص و ترجیحا دوست دارم فیلم های 95 به بعد را…

12 نشانه برای مردی که تظاهر به دوست داشتن می کند

خراب کردن چهره دوست داشتن و عشق یک نوع ترور عشقی است که با سو قصد به این قضیه جذاب و پاک صورت گرفته تا در نهایت کم لطفی افراد بتوانند از طریق آن، خودشان را محب و عاشق جا بزنند. همان عاشق هایی که در قبالشان گفته می شود، روی دیوار این ها…