از زمانی که متولد شده ام، سعی کرده ام برای بنده های خوب خدا، مفید باشم. هر چه آموخته ام، تجربه کرده ام، و احساس کرده ام را با تو در میان خواهم گذاشت.

مقاله154
فروردین, 1398اسفند, 1397بهمن, 1397 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده