8 نشانه که شکست رابطه ات را 100 درصد تضمین می کند

سال ها توی فکر هستیم که ای خدا می شود عشقمان یا همان نیمه گم شده مان را پیدا کنیم و از این روزگار، را با تمام تلخی هایش، توی دلمان قند بساییم و حالش را ببریم!؟ ( و غافل از این هستیم که ممکن است به دلیل تشنگی زیاد و نیاز شدید به مرد دچار…

49 نشانه تنفر پسر از دختر که مستقیما به زبان نمی آورد

وقتی که خوب و خوش و خرم هستید و پیگیری های مدام عشقت را می بینی، تقریبا یک لحظه هم به این فکر نمی کنی که روزی شاهد سرد شدن مرد نسبت به زن باشی، که آن مرد این عشق پر تب و تاب است و آن زن هم پرنسسی است که تو جای ان را گرفته ای! به هر حال،…

وقتی فیلم ” برف روی کاج ها ” درس تکان دهنده ای به من داد

راستش کلا اهل این نبودم که بخواهم فیلم ها را با دقت ببینم و مزه کنم اما خب می دانی که توی این شرایط گاهی سرگرم شدن با فیلم عالی است. البته من فیلم های خاصی نگاه می کنم! با موضوع خاص، با کیفیت خاص و ترجیحا دوست دارم فیلم های 95 به بعد را…