لیست ۳۷۹ ارزش زندگی برای تنظیم اهداف

0 89

زندگی زمانی معنی پیدا می کند که ارزش های زندگی تو در زندگی ات بیش از پیش شروع به درخشش کنند.

ارزش های زندگی همان چیزهای مثبتی هستند که اگر به ان ها اجازه دهی تا روی موج زندگی ات سوار شوند و تو را همراهی کنند قطعا زندگی هدفمند و لذت بخش و قابل صحبتی خواهی داشت.

در این لیست تو می توانی تعدادی از مهم ترین ارزش ها را ببینی.

ممکن است همه این ها اکنون برای زندگی تو مهم باشد.

شاید تعدادی از آن ها برای این سال و این برهه از زندگی تو مفید باشند و به چشمت بیاید.

حتی ممکن است مخالف برخی باشی.

تو از میان این لیست تعدادی را انتخاب کن.

یادت باشد که ارزش قابل اندازه گیری همان هدف می شود.

به عنوان مثال اگر میخواهی مسئولیت را وارد زندگی ات کنی باید از آن به عنوان مهم ترین ارزش زندگی خودت یاد کنی

سپس نگاه کنی و ببینی که کجای زندگی ات نیاز به مسولیت پذیری دارد تا بتوانی ارزش زندگی ات را بر پایه آن تقویت کنی.

سپس شروع کنی به بررسی مسولیت و ابعاد آن و این که چگونه می توانی به آن برسی. شاید لازم باشد کتاب خوانی کنی یا با کسی در این باره صحبت کنی یا حتی با کوچ زندگی یا کوچ توسعه فردی در این باره حرف بزنی تا راهنمایی ات کند.

با این راهنمایی ها می توانی به راحتی ابعاد زندگی ات را بررسی کنی و مسولیت پذیری را نیاز سنجی کنی و به ان واقف شوی.

حالا این تو و این لیست پر باری از ارزش ها:

 

 1. فراوانی
 2. پذیرش – پذیرفته شدن
 3. دسترسی (‌قابل دسترس بودن – یا دسترسی به چیزها و اهداف )
 4. دستاورد
 5. مسئوليت
 6. دقت
 7. دین
 8. تصدیق
 9. فعال بودن
 10. تطبیق پذیری
 11. پرستش
 12. زرنگی
 13. پیشرفت
 14. ماجرا
 15. محبت
 16. ثروتمندی
 17. چابکی
 18. هوشیاری
 19. نوع دوستی
 20. شگفتی
 21. هدف – آرزو
 22. تفریحی
 23. پیش بینی
 24. قدردانی
 25. قابلیت نزدیک شدن
 26. هنر
 27. بیان
 28. هنر
 29. اطمینان
 30. توجه
 31. جذابیت
 32. گستاخی
 33. دسترسی
 34. آگاهی
 35. هیبت
 36. تعادل
 37. زیبایی
 38. بهترین بودن
 39. متعلق بودن
 40. خیرخواهی
 41. سعادت
 42. جسارت
 43. شجاعت
 44. درخشش
 45. آرامش
 46. رفاقت
 47. صراحت
 48. قابلیت
 49. اهميت دادن
 50. دقت
 51. فرد مشهور
 52. یقین – اطمینان – قطعیت
 53. چالش
 54. تغییر دادن
 55. خیریه
 56. اغواگری
 57. عفت
 58. نشاط
 59. وضوح
 60. پاکیزگی
 61. روشن فکری
 62. زیرکی
 63. راحتی
 64. تعهد
 65. رحم و شفقت – دلسوزی
 66. صلاحیت
 67. رقابت
 68. تکمیل
 69. خونسردی
 70. تمرکز
 71. اعتماد به نفس
 72. مطابقت
 73. همخوانی
 74. ارتباط
 75. آگاهی
 76. حفاظت
 77. ثبات
 78. قناعت
 79. تداوم
 80. مشارکت
 81. محکومیت
 82. خوشرویی
 83. خنکی
 84. مشارکت
 85. صمیمیت
 86. صحت
 87. کشور
 88. شجاعت
 89. حسن نیت
 90. حیله گری
 91. خلاقیت
 92. اعتبار
 93. حیله گری
 94. کنجکاوی
 95. قاطعیت
 96. آراستگی
 97. احترام
 98. لذت بسیار
 99. قابل اعتماد بودن
 100. میل
 101. عزم
 102. تعلق خاطر
 103. عبادت
 104. مهارت
 105. کرامت
 106. سخت کوشی
 107. بی شیله پیله بودن
 108. انضباط
 109. کشف
 110. اختیار
 111. تنوع
 112. تسلط
 113. رویا پردازی
 114. وظیفه
 115. پویایی
 116. اشتیاق
 117. سهولت
 118. اقتصاد
 119. تحصیلات
 120. اثربخشی
 121. بهره وری
 122. تحقیر
 123. ظرافت
 124. یکدلی
 125. تشویق
 126. تحمل
 127. لذت بردن
 128. سرگرمی
 129. اشتیاق
 130. محیط زیست
 131. اخلاق
 132. رضایت
 133. تعالی
 134. هیجان
 135. نشاط
 136. توقع، انتظار
 137. مصلحت
 138. تجربه
 139. تجربه و تخصص
 140. اکتشاف
 141. بیانگر بودن
 142. اسراف
 143. برون گرایی
 144. شور و نشاط
 145. انصاف
 146. ایمان
 147. شهرت
 148. خانواده
 149. شیفتگی
 150. روش
 151. بی ترسی
 152. وحشیگری
 153. وفاداری
 154. تندخویی
 155. استقلال مالی
 156. تناسب اندام
 157. انعطاف پذیری
 158. تمرکز
 159. بخشش
 160. استحکام
 161. رک گویی
 162. آزادی
 163. دوستی
 164.  صرفه جویی
 165. سرگرم کننده
 166. سخاوتمندی
 167. جوانمردی
 168. رحمت
 169. حق شناسی
 170. بی طرفی
 171. رشد
 172. راهنمایی
 173. خوشبختی
 174. هارمونی
 175. سلامتی
 176. مفید بودن
 177. قهرمانی
 178. تقدس
 179. صداقت
 180. افتخار و احترام
 181. امیدواری
 182. مهمان نوازی
 183. فروتنی
 184. شوخ طبعی
 185. بهداشت
 186. خیال پردازی
 187. تأثیر
 188. بی طرفی
 189. استقلال
 190. فردیت
 191. صنعت
 192. نفوذ
 193. نبوغ
 194. کنجکاوی
 195. بصیرت
 196. الهام بخش
 197. عقل
 198. هوش
 199. شدت
 200. صمیمیت
 201. جسارت
 202. درون نگری
 203. درونگرایی
 204. بینش
 205. شهودی بودن
 206. اختراع
 207. سرمایه گذاری
 208. درگیری
 209. شادی
 210. قضاوت
 211. عدالت
 212. مشتاق – متمایل
 213. مهربانی
 214. دانش
 215. رهبری
 216. یادگیری
 217. رهایی
 218. آزادی
 219. سبکی
 220. سرزندگی
 221. منطق
 222. طول عمر
 223. عشق
 224. وفاداری
 225. ایجاد تغییر
 226. ازدواج
 227. تسلط
 228. بلوغ
 229. فروتنی
 230. ملایم بودن
 231. دقت نظر
 232. ذهن آگاهی
 233. فروتنی
 234. انگیزه
 235. مرموز بودن
 236. طبیعت
 237. آراستگی
 238. اعصاب
 239. عدم انطباق
 240. اطاعت
 241. ذهن باز
 242. باز بودن
 243. خوش بینی
 244. اصالت
 245. بیرون از خانه
 246. عجیب و غریب
 247. ظالمانه بودن
 248. شراکت
 249. صبر
 250. شور
 251. صلح
 252. کمال
 253. استقامت
 254. ماندگاری
 255. اقناع
 256. بشردوستی
 257. تقوا
 258. بازیگوشی
 259. خوشایند بودن و شوخ طبعی و خوش مشربی
 260. لذت
 261. متانت
 262. محبوبیت
 263. قدرت
 264. قدرت
 265. عملی بودن
 266. دقت، درستی
 267. آمادگی
 268. حضور
 269. غرور
 270. حریم خصوصی
 271. فعال بودن
 272. حرفه ای گری
 273. رفاه
 274. احتیاط
 275. وقت شناسی
 276. خلوص
 277. عقلانیت
 278. واقع گرایی
 279. دلیل
 280. منطقی بودن
 281. به رسمیت شناختن
 282. تفریح
 283. اصلاح
 284. انعکاس
 285. آرامش
 286. قابلیت اطمینان
 287. تسکین
 288. دینداری
 289. شهرت، آبرو
 290. تاب آوری
 291. وضوح
 292. پاکسازی
 293. مدبر بودن
 294. توجه
 295. مسئوليت
 296. باقی مانده
 297. خویشتن داری – خودداری – پرهیز
 298. احترام
 299. غنا
 300. سختگیری
 301. تقدس
 302. قربانی
 303. خردمندی
 304. مقدس بودن
 305. سلامتی
 306. رضایت
 307. امنیت
 308. خود کنترلی
 309. اتکا به خود
 310. احترام به خود
 311. حساسیت
 312. حس گرایی
 313. آرامش
 314. اشتراک گذاری
 315. زیرکی
 316. اهمیت
 317. سکوت
 318. حماقت
 319. سادگی
 320. خلوص
 321. مهارت
 322. همبستگی
 323. تنهایی
 324. پیچیدگی
 325. سلامتی
 326. سرعت
 327. روح
 328. معنویت
 329. خودانگیختگی
 330. ثبات
 331. مخفی کاری
 332. سکون
 333. استحکام – قدرت
 334. ساختارمند بودن
 335. موفقیت
 336. حمایت کردن
 337. برتری
 338. تعجب
 339. ابراز همدردی
 340. هم افزایی
 341. درس دادن
 342. کار گروهی
 343. محبت
 344. شکرگزاری
 345. دقت نظر
 346. تفکر
 347. صرفه جویی
 348. آراستگی
 349. به موقع بودن
 350. سنت گرایی
 351. آرامش
 352. تعالی
 353. اعتماد کنید
 354. امانت
 355. حقیقت
 356. درك كردن
 357. عدم شعله ور شدن
 358. منحصر به فرد بودن
 359. وحدت
 360. مفید بودن
 361. سودمند
 362. تنوع
 363. پیروزی
 364. قدرت
 365. تقوا
 366. چشم انداز
 367. سرزندگی
 368. سرزندگی
 369. داوطلب شدن
 370. خونگرمی
 371. مراقب بودن
 372. ثروت
 373. اراده
 374. برنده شدن
 375. خرد
 376. تعجب
 377. شایستگی
 378. جوانی
 379. غیرت

 

منبع کمکی

 

ممکن است به این مطالب علاقه داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.