تمرینات قانون جذب برای ازدواج و جذب همسر دلخواه

چطور با قانون جذب همسر دلخواهم را پیدا کنم

16 14,019

قبل از این که تمرینان بکار گیری تمرینات قانون جذب همسر دلخواه و قانون جذب برای ازدواج را بیاموزید بدانید که:

متن این مقاله توسط خانم حمیده ز، نوشته شده که از پس از موفقیت از بکار گیری قانون جذب همسر دلخواه و یا به عبارتی قانون جذب برای ازدواج، روند استفاده از تکنیک های جذب را تحت دوره های شادزیستی در اختیار شما می گذارد. این متن و تمرینات واقعی را تا انتها مثل یک ورکشاپ بخوانید و عمل کنید.

سلام. من حمیده هستم و می خواهم زکات رسیدن به موفقیت ام در امر پیدا کردن همسر دلخواهم را با شما تقسیم کنم. من موفق شدم با کمک آموزه های مختلف نظیر دوره جذب همسر دلخواه شادزیستی و سایر راهنمایی ها و تکنیک های مشاور محترم، به همسر دلخواهم برسم، کیس مورد نظرم را به خودم جذب کنم. البته همه چیز در همان ابتدا و جذب خلاصه نمی شد. جذب خواستگار اولین گام بود که من با موفقیت توانستم آن را انجام دهم، و باور کنم که قانون جذب واقعا کار می کند البته اگر روش درست آن را بیاموزید.

این شما و این هم تجربیات من از بکار گیری تمرینات قانون جذب همسر دلخواه و قانون جذب برای ازدواج

 

شروع کار من در قانون جذب همسر

حتما تو هم گاهی خسته می شی. گاهی به این مرحله می رسی که همه ازدواج کرده اند و من تنها موندم. همه ی پسر خوب ها سر خونه و زندگی اند و دله هاش مونده. وای سنم داره میره بالا و مبادا همیشه زیر دل ننه بابام بمونم.

این ها واگویه های من در آبانماه 97 بود. حالم واقعا ناجور بود و رابطه ای که تازه شکست خورده بود رنجم می داد.

عصر آن روز بارانی که به شادزیستی پیام دادم فقط می خواستم بتوپم که این قانون ها کار نمی کنه، و هیچی درست نیست. فقط یه عده به هدف هاشون میرسن که یا خیلی خوشگلن، یا خیلی پولدار. البته که خیلی حرف نثار مدیر شادزیستی کردم. سکوت پشتیبان شادزیستی به این خیال من را انداخت که حرفم را قبول کرده اما وویسی که روز بعد از این سایت دریافت کردم و راهنمایی های کاملا اختصاصی موجب شد به خودم بیام و یک بار دیگه با دیدگاه درست همه چیز را عمل کنم.

قانون جذب همسر دلخواه
منبع عکس:  awofattractionsolutions

 

اولین نکته در بکارگیری قانون جذب همسر دلخواه

اولین نکته که در آن راهنمایی و مشاوره صوتی دریافت کردم این بود که:

قانون جذب، چیزی فراتر از این است که تو فکر کنی و لحظه ای به آن چه می خواهی دست پیدا کنی. 

در واقع اصل هم همین بود. گفته بودند فکر کنید و بدست بیاورید. و این اشتباه ترین چیزی است که از قانون جذب به ما یاد داده اند.

قانون جذب ترکیبی از روال ها، باورها و قانون هایی است که برخی در پس زمینه کار می کند و برخی هم کاملا توسط ضمیر خود آگاه تو شکل می گیرد. 
قانونی که هم پس زمینه کار می کند هم در حالت آگاهی؟ این اولین باری بود که از قانون جذب اینگونه دریافت می کردم.
اما اینگونه شروع کردم.

 

تمرین اول: تحلیل رابطه و شناخت الگوی قانون جذب انحصاری تو

تصمیم گرفتم مشاور محترم را حضوری ببینم. از قرار او را در یک چهارشنبه دل انگیز دیدم. توی پارکی که هوا کمی سرد بود و البته برگریزان، بهار من شروع شد.

از تو می خواهم همین حالا خودکار و کاغذت را بردار و کارهای که من کردم تا به عشق دلخواهم رسیدم را انجام دهی.

مشاور از من خواست:

در مورد حرف و حس دلم در مورد رابطه های اخیرم بگویم. نظر تو در مورد رابطه های اخیرت چیست؟ چه چیزی موجب شده که احساس نا امیدی کنی؟ 

و من گفتم: احساس می کنم همه اش در گیر پسر هایی می شوم که واقعا قصد ازدواج ندارند. شاید هم من برای آن ها زیادی خوبم یا زیادی بد.

نظرت را روی دفترت بنویس. بگذار هر چه قلمت تراوش می کند بنویسد. وقتی که مطمئن شدی ذهنت خالی شده، حالا می توانی جدول زیر را رسم کنی و آن را برای رابطه های اخیرت به چالش بکشی.

 1. اول به این سوال ها پاسخ بده: تا کنون چند رابطه شکست خورده داشته ای؟ 5 تا؟ خب یک جدول با 5 سطر بکش.
 2. دومین سوال این است: ویژگی های خوب و بد هر کدام از آن ها را بنویس.
 3. حالا جدول را بررسی کن. ویژگی های مثبت و منفی مشترک همه آن ها چیست؟
 4. ویژگی های منفی را جدا کن و در یک گوشه بنویس.

پیدا کردن علت منفی و مخرب در الگوی جذب

معمولا این ویژگی منفی، مهم ترین عامل، برای تمام رابطه هایت است که یا به دام ارتباط نا درست و اشتباه بیفتی، یا این که، همین عامل ها موجب خراب شدن رابطه ات می شوند. 

با این ویژگی ها خیلی کار داریم.

وقتی که به این توصیه های مشاور گوش کردم متوجه شدم که یک ویژگی منفی دقیقا در همه کیس های رابطه ای ام، به چشم می خورند.

آن ها لجباز و خیانت کار بودند.

البته که موضوع من بسیار قابل بررسی بود اما از سطحی ترین حالت شروع کردیم تا این الگو را تغییر دهیم.

حالا تو هم به عنوان تمرین 1 همین روال را در پیش بگیر، و الگوی مشخص خود را تنظیم کن. 

 

کار کردن روی الگوی جذب پسرهای غیر دلخواه

در ادامه چند تمرین داریم که باید تک تک انجام دهی تا بتوانی الگویت علت یابی کنی و همین حالا آن را پاک کنی.

قانون جذب برای ازدواج شامل تمریناتی است که خیلی از الگو های زندگی تو را تغییر می دهد خواه فکری باشد خواه عملی.

 

واکاوی علت درونی تو برای ایجاد الگوی کشف شده

حالا که از تمرین شماره 1 متوجه شدی که الگوی خاصی در ترکیب این افراد وجود دارد باید به دنبال این باشی که در ناخودآگاهات، علت بروز این الگو را پیدا کنی و آن را رفع کنی.

پس به سوال های زیر پاسخ بده:

الگوی شناسایی شده را در قالب جمله بنویس: به عنوان مثال: من پسر ها یا دختران لجباز را جذب می کنم.

گفتگوی درونی تو در مورد یک پسر یا دختر با این ویژگی چیست؟ 

پاسخ من این بود که: پسر لجباز! بنظرم عالی است که یک پسر لجباز را تسخیر کنی و بر او فائق آیی و غرورش را بی صدا خرد کنی تا رام تو شود. 

 راستش را بخواهید هرگز باور نمی کردم که بخواهم این گونه در مورد جذب یک پسر لجباز نظر بدهم. این واکاوی باعث شد، با بررسی های مشاور، به این نتیجه برسم که من در گذشته خود تجربه هایی در خانواده یا اجتماع داشته ام که دلم می خواهد در یک جنگ اینچنینی پیروز شوم. 

 

مولفه های واکاوی شده به من چه آموخت؟

پس مشخص شد که من به دنبال پسرهایی بودم که بتوانم ویژگی لجبازی را در آن ها ببینم و به دنبال یک نبرد تن به تن باشم.

اینجا بود که متوجه شدم که پسرهای خوبی که لجبازی در ویژگی هایشان نبود را خیلی راحت از خودم دور می کردم و به پیشنهاد ازدواج شان هرگز فکر نمی کردم. اصلا انگار این افراد، به چشمم نمی امدند، چرا؟ چون بیشتر خودم در باطن خودم مهم بودم و برنده شدن در این چالشی که خودم هم از آن خبر نداشتم.

وقتی که در وجودت یک الگوی مشخص وجود داشته باشد قانون جذب همسر دلخواه طبق آن الگو کار می کند خواه الگو خوب باشد یا بد.

 

اگر این الگو خراب شود چه می شود

سوال مهمی بود. من رابطه هایم را با این عنصر ارزیابی می کردم حالا می خواهم ببینم

 • اگر این الگو را حذف کنم چه می شود! واقعا چه می شود؟ 

آن احساس برنده شدن در چالش هایم دیگر برایم رخ نخواهد داد.

 • چقدر پیروز شدن در این چالش برای من مهم است؟

در اندازه ای که روح و روانم، مدتی ارضا شوند. واقعا چیزی بیش از این نصیبم نمی شود.

 • آیا این تجربه ارزش این را دارد که من درگیر رابطه های غیر واقعی شوم؟

واقعا نه ارزشش را ندارد چرا که یک رابطه می تواند دارای دستاوردهای لذت بخش و غرور انگیز دیگری هم باشد.

تا می توانی این سوالات را با پاسخ های کامل تکمیل کن.

 

متقاعد سازی ضمیر و بهبود قانون جذب ازدواج

حالا گام عملی زیر را دنبال کن:

 • حالا ضمیر خود را متقاعد کنید

این کار، نیاز به کمی بررسی دارد. چطور می توانی ضمیرت را متقاعد کنی که واقعا این معضل حل شدنی است. با خودت و افکارت کار کن تا بتوانی این مساله را حل کنی. دلیل هایی بیاور که اگر این الگو را ترک کنی به نفعت خواهد بود.

مثلا در مثال بالا، و لجباز بودن، برای متقاعد کردن می توان

 1. تصویر سازی ذهنی کرد تا مشکل را حل کرد
 2. می توان علت های دیگر برای ارضای روحی و قدرت طلبی پیدا کرد
 3. اگر این خواسته به مشکلی نظیر ریاست طلبی بر می گردد، آن را حل و درمان کرد.

برخی از این مسائل نیاز به روان کاوی دارد. شاید نیاز باشد جلسات درمانی تشکیل دهید تا برخی از تاثیرات منفی گذشته در این الگو سازی ها حل شود.

نتیجه حل شدن این الگو:
وقتی الگوی شما تغییر می کند و الگو های منفی حل می شود، به طور اتوماتیک، جذب افرادی که مناسب نیستند صورت نمی گیرد، و البته افرادی به چشم تان می آیند که از ویژگی های دیگری برخوردار هستند. پس احتمال موفقیت رابطه بیشتر و بیشتر می شود

با اعتماد به قانون جذب برای ازدواج سعی کن الگوهایت را هر روز مورد بررسی قرار دهی تا بتوانی هر روز یک گام مثبت به آینده برداری.

 

خودت چند درصد حامل این الگوی منفی هستی

وقتی که با صحبت های مشاور محترم، به این نتیجه رسیدم که دارای الگو های منفی مختلفی در جذب هستم، متوجه شدم که خودم هم دچار این الگو ها هستم.

اینجا بود که مشاور صحبت از تراکم ها کرد.

تراکم ها در قانون جذب گویای این هستند که: هر ویژگی کم تراکم، پر تراکم خود را جذب می کند. بدین معنی که اگر تو افراد خیلی لجباز را به خودت جذب می کنی، به این دلیل است که حداقل درصد کمی از لجبازی در تو وجود دارد. 

اینجا بود که مشاور گفت:

 1. چقدر خودت را می شناسی؟ 
 2. ویژگی های مثبت و منفی ات چیستند؟
 3. نظر مردم در کل در مورد تو چیست؟ 

تصمیم بر آن شد که از 7 دوست نزدیکم، و اهل خانواده نظر خواهی کنم. ویژگی هایی که برایم برشمردند را لیست کردم. برخی از آن ها به طور مشترک، به ویژگی منفی لجبازی اشاره کرده بودند. اینجا بود که متوجه شدم، من هم لجبازم. پس قانون جذب نشان می دهد که من اگر لجبازم، یک فرد لجباز را به خودم جذب می کنم.

 

وقتی الگوی منفی ات می شناسی آن را پاک کن

پس باید دست به کار می شدم، تا لجبازی را حل کنم. لجبازی و حل کردن موانع روحی که موجب جذب افراد منفی تر از تو می شوند، با کمک قانون جذب و البته تمرین های آگاهی در لحظه قابل حل است.

در این جا بود که به توصیه مشاور دوره جذب همسر دلخواه را شرکت کردم. در اولین جلسه، تمرین های حل موانع ذهنی را یاد گرفتم و با ارتعاش پاک، اقدام به پاکسازی کردم. بعد از حدود دو سه هفته متوجه شدم که واقعا این عنصر در حال پاکسازی در من است و احساس خوبی داشتم. واقعا این ارتعاش پاک چقدر عالی است.

تو می توانی با کار کردن روی پاکسازی ویژگی های منفی و آشکار سازی ویژگی های مثبت ات، افراد
پر کیفیت را در زندگی خودت جذب کنی.
این قانون جذب در ازدواج و تراکم هاست.

 

قانون جذب همسر دلخواه یعنی تمرکز بر کسی که می خواهی

قانون جذب صحبت از این دارد که باید روی چیزی یا کسی که می خواهی تمرکز کنی. صحبت از این نیست که روی یک فرد خاص، مثلا علی فرزند محمد با ویژگی فلان تمرکز کنی.

نه

صحبت از این است که تو بدانی که از همسر آینده ات چه چیزهایی را می خواهی. 

این جا بود که به توصیه مشاور لیست طلایی از ویژگی های همسر دلخواهم را نوشتم و تلاش داشتم تا به شیوه های مختلف در که در دوره یاد داده می شد روی ان تمرکز کنم.

این روش ها شامل:

 1. رویای روز
 2. تجسم خلاق
 3. عبارت های تاکیدی 

بود. حالا تو هم می توانی با کمک این چند تمرین ذهنی قدرت تلاش مادی ات را افزایش دهی و سریع تر افراد دلخواهت را به خودت نزدیک کنی.

تو روی هر چه بیشتر تمرکز کنی همان را جذب می کنی.

تلاش ذهنی تو  با بکار گیری قانون جذب همسر دلخواه طبق آن چه اینجا و در دوره جذب همسر دلخواه آموزش داده شده کمک می کند تا بتوانی خواسته ها را زودتر به سمت خودت بکشی.

 

باورهایت در جذب همسر دلخواهت چیست

در این تمرین، می خواهیم روی باورهایمان کار کنیم.

باورها چیزهایی هستند که در پس زمینه کار می کنند و مدل ارتعاش و کیفیت ارتعاش ما را تنظیم می کنند.

جمله طلایی مشاور را فراموش نمی کنم که گفت:

خودت را تصور کن.. با کدام جمله حالت بهتر می شود:

 1. دنیا پر از پسرهایی است که برای ازدواج با من امادگی کامل دارند و البته مطابق میل من هستند 
 2. اوه، پسرهای مناسب من همه ازدواج کرده اند. پس من مجرد می مانم.. 

مشخص است که جمله اول بسیار انرژی بخش و گرم است. اما جمله دوم، تا خودکشی 1 گام فاصله دارد.

شناخت و واکاوی باورهای تو در مورد ازدواج و قانون جذب خواستگار

باورهایی که در طول سال ها برای تو رخ داده اند کدام ها هستند؟ این تمرین تو در این بخش است. به خودت و ضمیرت مراجعه کن و باورهایت را بنویس.

باورهایی که شاید شبیه این باشند که:

 • همه پسر خوب ها ازدواج کرده اند
 • قبلا که لاغر تر بودم جذب های بهتری داشتم
 • اگر شاغل باشم بیشتر در دید هستم و جذب در آن صورت رخ می دهد
 • فلانی که رفت اولین و آخرین فرد مناسب من بود
 • دیگر کسی مثل فلانی برایم پیدا نمی شود

تو این لیست را تکمیل کن و باورهایت را بنویس. قانون جذب همسر دلخواه این نیست که همه چیز تمام و کمال باشد بلکه به حال تو و خوب بودن تو بستگی دارد.

 

بهبود باورهای کشف شده برای جذب کیس ازدواجی

وقتی که لیست باورهایت را نوشتی نوبت به این می رسد که آن ها را با ادله های درست تغییر دهی.

مثلا در مورد مثال های بالا تغییر باور ها را می توانید با چند روش حل کنید:

 • فکر کردن
 • نمونه های واقعی
 • دلیل منطقی
 • نگاه به سرشار بودن دنیا

چطوری؟ خب نمونه هایی را برای تان در زیر می نویسم .

باور منفی ادله برای باور سازی نوع دلیل برای باورسازی
همه پسر خوب ها ازدواج کرده اند پسر های خوب زیادی وجود دارند که هنوز ازدواج نکرده اند. مشاهده محیطی
قبلا که لاغر تر بودم جذب های بهتری داشتم من با ویژگی های خوبم افراد را جذب می کنم. پس می توانم با همین اندام هم ازدواج خوبی داشته باشم

بسیاری از دختران درشت اندام نیز ازدواج های موفق و دلخواه دارند

مشاهده محیطی

منطقی

 

اگر شاغل باشم بیشتر در دید هستم و جذب در آن صورت رخ می دهد فلان دوستم که شاغل نیست بهترین ازدواج دارد

پسران بسیاری هستند که از شاغل بودن خانم ها بیزارند.

مشاهده محیطی

منطقی

سرشاری جهان

فلانی که رفت اولین و آخرین فرد مناسب من بود من هنوز فرصت برای پدیدار کردن حس های خوب دارم

 

من می توانم حس های خوب و تجربیات جدیدی به لطف خدا کسب کنم

مشاهده محیطی

منطقی

سرشاری جهان

دیگر کسی مثل فلانی برایم پیدا نمی شود کسی که رفته، اگر او بهترین من بود، قانون لطف خدای مهربان می گوید که باید او مال من می شد. پس اگر رفته، قطعا بهتر از او برایم خواهد بود

دنیا سرشار از افرادی است که پر از سورپرایزند.

مشاهده محیطی

منطقی

سرشاری جهان

 

بدین صورت بر باور سازی جدید خودت کار کن و سعی کن حس و حالت را و حال دلت را با باورهای جدید خوب نگه دار. مطمئن باش اگر حال دلت خوب باشد، ارتعاش های مفید ارسال می کنی که حتی اگر 1 نفر مناسب با شرایط تو و ویژگی های تو آن سر دنیا هم باشد به سمتت خواهد آمد. 

قانون جذب برای ازدواج با باورهای مثبتی که ایجاد می کنی حال خوبی را در خود ایجاد می کنی موجب می شود که بتوانی خیلی عالی این مساله را به پیش ببری و در جذب موفق عمل کنی.

 

برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه با باورهای جدید

حالا باید با وجود این که باورهای جدید را ایجاد کرده ای از روش های مختلف برای باورپذیری ذهنت کار کنی و سعی کنی اتوماتیک طوری مود روحی و ذهنی ات را تغییر دهی که روی باورهای جدید فکر کنی و انرژی بدهی و ارتعاش پاک ارسال کنی.

چطور؟

از تکرار، تجسم و حتی عبارت تاکیدی برای باور سازی هایت استفاده کن. در دوره جذب همسر دلخواه این موارد به خوبی و به شیوه موثر، پرداخته شده که واقعا به من کمک کرد بتوانم بقیه موضوعات را حل کنم.

 

کوله بار گذشته ات را زمین بگذار و برو

یکی از اشتباهاتی که ما دختر ها داریم این است که بر اساس آن چه در گذشته برایمان رخ می دهد، آینده را برنامه ریزی می کنیم.

علت این که در جلسات خواستگاری رسمی، مورد پسند واقع نمی شدم هم نا پیدا بود. اما مشاور عزیزم، از من خواست کوله بار تجربیات رابطه های گذشته ام را ابتدا باز کنم و بعد آن را رها کنم. قانون جذب همسر دلخواه در جلسات خواستگاری و در طول زندگی این است که حالت با خودت خوب باشد.

باز کردن این کوله بار به من کمک کرد تا بارهای روانی ام را مشاهده کنم.

از هر رابطه ای که داشتم، از هر 5 تای ان ها، ردیف های مختلفی بار روانی برای خودم ایجاد کرده بودم.

حالا تو هم برای هر رابطه، جلسه خواستگاری، معرفی و پیشنهاد که باوری در خودت ایجاد کرده ای را بنویس و با آن کار کن.

 • مثلا من از اولین رابطه ام این را حس کردم که دوست داشتنی نیستم
 • از دومین رابطه ام حس کردم که چون شاغل نیستم ازدواج درستی نخواهم داشت و غیره

معمولا موارد زیر، برای تو باورهای محسوس یا نا محسوسی ایجاد می کند که در حس و حال تو، ارتعاش ها و نتایج حاکم بر قانون جذب عشقت اثر می گذارد و بعد موجب می شود که نتوانی تاثیر خوبی از خود به جا بگذاری.

راستش طبق قانون جذب، مردم در مورد تو آنگونه فکر  و احساس و باور می کنند که تو در مورد خودت دقیقا آن گونه فکر  و احساس و باور می کنی. 
از وقتی که دقیقا این کوله بار را با ادله های منطقی درست مثل جدول بالا، در خودم تغییر دادم، توانستم احساس خیلی خوبی نسبت به خودم پیدا کنم.
البته دوره حس صورتی یا همان افزایش عزت نفس و دوست داشتن خود نیز که از شادزیستی تهیه کرده بودم، به من فرصتی داد  تا به خود شناسی بیشتری برسم و واقعا عاشق خودم باشم.
داشتن حس خوب نسبت به خود، واقعا معجزه می کند. انگار که حس تمام دنیا در مورد تو خوب می شود. 

 

رابطه های تلخ گذشته را رها کن تا گذشته را جذب نکنی

قانون جذب در هر موضوعی که باشد یک شاخه بسیار قوی دارد که گویای این است که:

هر چه بیشتر به نخواستنی ها بچسبی، بیشتر آن ها را جذب می کنی. 

این مهم ترین چیزی بود که باید به آن می پرداختم من کوله باری از خاطرات نا خوشایند را با خودم به این سو و آن سو می کشیدم.

با تمرین هایی که در مرحله قبل گفته شد، سعی کن از گذشته بیرون بکشی و دلت و ذهنت را روی آینده ای جذاب باز کنی. برای گذشته ات، و خاطرات خوش گذشته شاکر باش و برای آینده ای که می خواهی هیجان داشته باش. این تو را زودتر به خواسته هایت می رساند.

 

دلت را از عشق گذشتگان خالی کن

یک قانون دیگر هم در سیستم قانون جذب وجود دارد بدین معنی که: قانون خلا نام دارد.

طبق قانون خلا، منتج از قانون جذب، هر چیزی به دنبال جایگاه خالی خود می گردد تا در آن جا قرار گیرد.
حالا تو به خودت مراجعه کن. وقتی هنوز توی دلت عشق کسی دیگر هست، چطور می تواند راه برای ورود کسی دیگر پیدا شود. این موضوع بیشتر بدین معنی است که تا وقتی داری دیگران را مقایسه می کنی، هرگز نمی توانی یک فرد جدید را به خاطر ذات واقعی اش مشاهده کنی.
اصلا تا ذهنت درگیر یک نفر دیگر است و تمام انرژی های ذهنی ات به سمت او می رود، قدرت جذب فرد جدید نخواهی داشت. چرا که ذهن تو سمت گذشتگانی است که البته دیگر سر و کله شان پیدا نخواهد شد.

 

فراموش کردن عشق گذشته را در راس کار قرار بده

قرار نیست با کنار گذاشتن عشق گذشته، او را به شادی ها دعوت کنی. قانون عمل و عکس العمل هنوز کار می کند. اگر او به تو بدی کرده، قطعا پاسخ خود را دریافت خواهد کرد. پس نگران نباش. کارما که قانون خداوندگاری خدا در دنیا است، آن را به سزای اعمالش می رساند اما تو دیگر رها کن و به آینده رو کن.

اگر عشق سابقت را می بیینی و نسبت به او نفرت داری، کینه داری، و خشم سر تا پایت را می گیرد، باید همین حالا این خشم ها را پاک سازی کنی.

وقتی او را می بینی چه فکری آزارت می دهد؟ همه چیز را رها کن و به فرصت های آینده ات فکر کن. البته در دوره جذب همسر دلخواه توانستم با اموزش هایی که برای فراموش کردن عشق گذشته مشاهده کردم و انجام دادم، تا حد زیادی عشق دومم را که خیلی ماندگار در ذهنم بود پاک کنم.

برای بکار گیری تمرینات قانون جذب همسر دلخواه و قانون جذب برای ازدواج باید از هر عشق قدیمی کاملا تخلیه شوی و خانه دلت را آب و جارو کنی تا به آن چه باید برسی.

 

تجربه های رابطه های گذشته مقدمه جذب عشق بهتر

قانونی هست که اگر 10 نفر سر راهت قرار بگیره و از 9 نفر اول، رد بشی و یا رد بشن از تو، اما تو از این رابطه ها بهترین درس رو بگیری، مطمئن باش نفر 10 بهترین فردی هست که جذب می کنی.

حالا به این فکر کن که از هر رابطه چه درسی می گیری و چطور می توانی از این تجربه ها در رابطه های جدید بهترین نتیجه عاید خودت کنی.

وقتی که من در این مرحله شروع کردم و واکاوی کردم رابطه های اخیرم را، متوجه شدم که دو رابطه سوم و چهارم ام، ناشی از عدم توجه به یک تجربه منفی در رابطه دوم ام بوده است. واقعا درست است که تا درس هر ماجرا را یاد نگیری، روزگار در تکرار امتحانات دست از سر تو بر نمی دارد.

 

گفتگوی درونی ات را به سمت جذب مثبت قرار بده

گفتگوی درونی تو، استارت انرژی های تو است. انرژی ها و همان ارتعاش ها دستاوردهای تو را به سمت تو افزایش یا کاهش می دهند.

تا وقتی که مطابق آن چه در مراحل قبلی آموختی، گفتگوی درونی ات منفی باشد، نا امید کننده باشد و روبه کاهش باشد، مطمئنا هیچ کس در دلت را نمی زند و هیچ خواستگاری پیدا نمی شود.

گفتگوی درونی منفی نوعی کفر است چرا که منفی گرایی و نا امیدی کار شیطان است.

 

برای بهبود حس و حال و قانون جذب موثر چه کنم؟

از لاکت بیرون بیا، بیخیال آن چه شو که در گذشته انجام شده است. آن چه رخ داده فقط برای برهه ای از زمان بود ( نه تمام زمان ها ) و با یک نفر بوده ( نه با تمام مردم زمین ) … پس تفکر کاهش و منفی درونی خودت را تغییر بده.

من تفکرات کاهش زیادی داشتم که طبق الگوهای جدول بالا آن را با ادله های منطقی حل کردم.

به جرات می توانم بگویم که چقدر حالم بهتر بود و روزگار را رنگی تر می دیدیدم. اصلا گیر کردن در گذشته موجب می شود که حال و روز ما خراب و خراب تر شود. حال خراب، انرژی خراب تولید می کند. انرژی خراب نیز یک آینده خراب تر را جذب می کند می دانی چرا؟

چون چیزی که جذب می کنی، پر تراکم تر از چیزی است که صادر می کنی. بکار گیری تمرینات قانون جذب همسر دلخواه و قانون جذب برای ازدواج یعنی تو بشوی آن چه که می خواهی جذب کنی. به همین خاطر تمرین بعدی لذت بخش و خیلی مهم است.

 

قانون جذب همسر دلخواه یعنی تو شبیه خودت جذب می کنی

این بدیهی ترین چیزی است که از قانون جذب دریافت شده است.

اما تو می خواهی چیزی را به خودت جذب کنی. شاید ویژگی های مثبت و منفی هم به بررسی نشسته ای تا بهترین را جذب کنی.

اما تو می خواهی یک فرد را به خودت جذب کنی. 

یادم می آید که به این تمرین که رسیدم، مشاور محترم، بخشی از کتاب اثر مرکب را برایم خواند که دارن هاردی آن فرد مووفق و خیلی مشهور می گفت چطور به عشق رسیده است.

طبق آن آموزش در کتاب اثر مرکب، که هدف گزینی است دارن هاردی، 40 صفحه ویژگی های همسر دلخواهش را می نویسد. بعد شروع می کند به همین فرد تبدیل می شود و بلافاصله سر و کله همان فردی که توی دفترش نوشته بود پیدا می شود.

این جالب ترین بخش از کتاب درن هاردی بود که من را امیدوار کرد که اگر بشوم آن کسی که می خواهم، فرآیند جذب را بهبود می بخشم.

قانون جذب همسر دلخواه و قانون جذب برای ازدواج قانونی ثابت شده است که به تو کمک می کند آن چه را که برای دیگران می پسندی اول آن را در خودت به ظهور کشانی.

 

لذت بردن از مجردی قانون جذب برای ازدواج است

یکی از شیوه های ازدواج سریع این است که، از حال استفاده کنی و زمان حالت را به بهترین شرایط بگذرانی. اگر تو مجرد هستی و حالت واقعا خوب است و احساس به ازدواج را به یک نیاز خیلی خیلی مبرم که اگر مرتفع نشود می میری، تبدیل نکنی، مطمئن باش سر و کله اش زود پیدا می شود.

طبق آموزش های دوره جذب همسر دلخواه و یک مشاوره یک ساعته با مشاور محترم بهترین راهکارها برای لذت بردن از مجردی ام را پیدا کردم و از همان روز اولین قدم در راه تغییر حالت و مودم قرار دادم.

وقتی که از زندگی لذت می بردم، آلام مجردی کم می شد و اینگونه انرژی بهتری ساطع می کردم و البته قوانین را اجرا می کردم و تمرینات دوره را هر روز انجام می دادم اما به نتیجه وابسته نبودم.

عدم وابستگی به نتیجه بهترین چیزی است که تو را به هدف هایت می رساند. امام رضا علیه السلام می فرمایند: وقتی بنده نسبت به برآورده شدن و یا نشدن خواسته به یک میزان می رسد، نزدیک ترین حالت به بر آورده شدن خواسته اش است. 

 

انتقال آهنگ فکر تو با قانون جذب به معشوق

آیا می دانی اهنگ فکر تو به او منتقل می شود؟ نه تنها به او که به تمام هستی منتقل می شود.

خب برای این که آهنگ فکر جذب کننده ای داشته باشی باید دنیا بداند که تو چه دستاوردی برای پسرهای مجرد اطرافت داری.

این ویژگی های درونی، بیرونی و ظاهری و باطنی را بنویس و به آن ها فکر کن و آن ها را احساس کن.

وقتی که در جلسه دیدار یا خواستگاری حضور پیدا می کنی، مراقب آهنگ فکرت باش تا فرد مقابلت را به خوبی جذب به خودت کنی.

پس به عنوان تمرین: لیست 100 ویژگی مثبت خودت را بنویس و آن ها را در دل احساس کن و با ان ها زندگی کن. 

بیاد داشته باش که در قانون جذب برای ازدواج حال خوب تو از ویژگی های خوبی که داری به دیگران منتقل می شود. وقتی حالشان خوب شد به تو اقبال می اورند.

 

باور کن که او واقعا وجود دارد تا قانون جذب عشق کار کند

یکی از جذاب ترین و اثر گذار ترین تمرین هایی که در دوره جذب همسر دلخواه وجود دارد این است که به این باور برسی که واقعا او وجود دارد.

اصلا بیا حرف مشاورم را به تو انتقال بدهم.

همین حالا فکر کن که همان که 100 درصد مطابق میل توست، در همین دنیا وجود دارد و دارد نفس می کشد و در این ساعت کاری می کند که معمولا مردم انجام می دهند.

 1. اگر ساعت 10 صبح است، احتمالا سر کار است..
 2. اگر ساعت 6 عصر است دارد با گوشی اش یا تلویزیون ور می رود
 3. یا اگر ساعت 12 شب است احتمالا خوابیده و شاید دارد به وجود تو فکر می کند که آیا واقعا هستی یا نه

وقتی باور می کنی، ضمیر نا خود اگاهات اتوماتیک وار به او جذب می شود و ان را سریع تر جذب می کند.

برایش نامه های 40 گانه بنویس. 

این نامه ها می توانند طی 40 شب برای او نوشته شوند. این نامه ها موجب می شوند که تو باور کنی که او واقعا وجود دارد. وقتی که باور می کنی چیزی که می خواهی وجود دارد قانون جذب سرعت چند برابری پیدا می کند.

این روش یعنی باور سازی را می توانی خیلی عمیق تر در خود دوره آموزشی استفاده کنی و یاد بگیری.

 

آموزش دیدن و باور سازی برای جذب عشق

آموزش دیدن در راستای موارد زیر می تواند تو را در باوری قوی نگه دارد:

 1. ترفند های خانه داری و همسر داری
 2. چگونگی ارتباط درست با مرد در نامزدی
 3. جذب همسر دلخواه با قانون جذب
 4. افزایش عزت نفس و دوست داشتن خود

من با کمک شناختن ویژگی هایم، تصمیم گرفتم که سه دوره آخر را تهیه کنم و توانستم خیلی از مشکلات ام را به طور مستقیم و غیر مستقیم حل کنم مخصوصا که متوجه شدم یکی از علت های این که رابطه شماره 5 من، بخاطر عدم مهارت ارتباطی با پسران خراب شده بود بسیار حرص خوردم، اما حالا شادم که با دوره قرص صورتی به همه ترفند ها مجهز شده ام. تو هم می توانی این دوره را همین حالا تهیه کنی و اینجا را کلیک کنی.

تا وقت داری روی عکس کلیک کن و شرایط رو بسنج و فرصت رو بقاپ! و یه خانوم با سیاست شو ( لیست دوره ها: بهبود روابط و جذب با موبایل – وابسته کردن مرد – روانشناسی ارتباط با مرد – بادی لنگوئج – تفاهم و صمیمت – بیان سبز – عزت نفس – اعتماد بنفس – سیاست ارتباط با خانواده شوهر – دل آرام)

چند تمرین قانون جدب شوهر در مرحله آخر: 

این چند تمرین آخر و برخی از تمرینات را از کتاب آیین همسریابی از انتشارات نسل نو اندیش هدیه به تو که می خواهی به بهترین نتیجه ها برسی:

 1. از خودت و تنهایی ات لذت ببر
 2. احساست را در مورد خودت بهبود ببخش ( دوره حس صورتی در این باره عالی است )
 3. شمار دیدارهایت افزایش بده
 4. اعتماد به نفست را افزایش بده
 5. یاد بگیر که چطور در یک رابطه حضور پیدا کنی تا تاثیر گذار باشی ( دوره قرص صورتی )
 6. از تکنیک های جذب استفاده کن ( دوره جذب همسر دلخواه)

در آخر کلام، باید از شادزیستی تشکر کنم که راه را به پیش روی من نهاد و با مشاوره هایی که به من داده شد توانستم عشقم را جذب کنم، به درستی با او برخورد کنم و در نهایت، برنامه عقد را برای عید نوروز تنظیم کنیم.

امیدوارم که تو هم با استفاده از این تکنیک ها و دوره جذب همسر دلخواه از لطف خداوند کمک بگیری و به آرزویت برسی. آن چه این جا آموزش داده شد بخشی از تکنیک های قانون جذبی است که من یاد گرفته ام پس برای بهره مندی بیشتر از آموزه های شیرین این دوره استفاده کن. برای خوشبختی من نیز دعا کنید.

در صورتی که تمایل دارید در رابطه با جذب همسر دلخواه یا بکارگیری قانون جذب برای ازدواج و بهبود رابطه با پارتنر خود، سوال کنید و جواب دریافت کنید می توانید به شماره تلگرام 09030280078 یا ادرس ایمیل info@shadzisti.ir پیام ارسال کنید.

 

You might also like
16 Comments
 1. یه دختر زیبا says

  سلام خانم معبودی وقت بە خیر
  خانم معبودی نمی دونی چە لذتی می برم از گوش دادن بە فایلهای جذب همسر نمی دونی چقدر عاشق خدا شده ام چقدر خدا رو در وجودم حس می کنم خانم معبودی من 38سالمە ‎6سال ونیمە مطلقه هستم دو ازدواج ناموفق یه نامزدیه ناموفق رو تجربه کردم(بە خاطر انتخاب های اشتباه خودم ) طلاق های که مخرب ترین تاثیر رو بر روحیه ام گذاشت ولی خدا رو شکر به خاطر ایمانم به خدا بر همه ی مشکلاتم مسلط شدم . خانم معبودی من در این مدتی که مطلقه بودم مرتب خواستگار داشتم چون به قول اطرافیانم هم چهره ی زیبا هم اندامی بلند وخوش استیل هم تحصیلات دانشگاهی دارم هم خانواده ام خوب هستند خودم هم خیلی پابندم به مسائل اخلاقی . خواستگارانی که من نمی پسندیدم فورا رد می کردم اونهایی هم ایده آل بودن وبا شرایط من جور بودن با وجود اینکه اولش خیلی مشتاق بودن ولی پشیمان می شدن
  خانم معبودی من از طریق حرف های شما فهمیدم مشکلم چی هست ومانع ذهنی رو پیدا کردم . من طلاق هایم رو بعنوان یک ضعف خیلی بزرگ می دونستم بعنوان یک پیشینەی خیلی وحشتناک می دانستم
  همیشە فکر می کردم بە خاطر طلاق هایم لیاقت هیچ مرد خوبی رو ندارم برای همین هر مرد خوبی که سر راهم قرار می گرفت یه جورایی ازم دور می شد دوره ی جذب همسر رو که خریدم شروع کردم بە شکر گزاری به خاطر زیبایی ظاهرم به خاطر خوش تیپی وخوش اندمییم خدا رو شکر کردم به خاطر خانواده ی خوبم به خاطر پاکدامنیم و اراده ی قوی یم که این همه سال مطلقه هستم هیچ رابطه ای نامشروعی نداشتم من مرتب شکر گزاری می کنم مرتب اعتماد به نفسم بالا می رود مرتب طلاق هایم رو پاک سازی می کنم نتیجه اش رو هم گرفتم دیگر به خاطر طلاق هایم احساس ضعف ندارم خودم رو سرزنش نمی کنم مرتب برایم خواستگار میاد شاید باور نکنید در این یک ماه اخیر بیشتراز پنج خواستگار رو رد کردم . امروز هم یک خواستگار برایم پیدا شد یه پسر کار خانه دار هم سن خودم تا بە حال هم ازدواج نکردە رانندە اش من رو دیدە من رو بە صاحب کارش که کار خانه داره معرفی کرده باور می کنید اصلا ذوق نکردم چون از ته دل احساس می کنم لیاقت بهترین رو دارم و می خواهم با صبر و امید وعاقلانه تصمیم بگیرم. خانم معبودی آنقدر از ته دل پاکسازی می کنم یه جورایی محبوبیتم در میان مردم هزار برابر شده دوستان مجردم که اصلا ازدواج نکردن از نداشتن خواستگار می نالند مرتب برای آنها هم پاکسازی می کنم

  مطمئنم این بار یه ازدواج توپ خواهم کرد چون خدا را کنار خودم دارم هم عاشق خدا هستم هم عاشق ازدواج و رابطه در چهار چوب ازدواج هستم من خدا رو پیدا کردم مطمئنم به این زودی مرد زندگیم اونی خودم می خواهم سر وکله اش پیدا می شود

  1. مشاور سایت says

   دوست عزیزم، خوشحالم از این حال خوب خدایی شما. مطمئنم با این ارتعاش عالی به زودی بهترین ها نصیب شما میشه

 2. مونا says

  سلام خانم معبودی
  شما بی نظیر هستین
  خیلی حالم بهتر شده از موقعی که پای حرفهای شما نشستم ?
  دوستون دارم ?

  از همه مهمتر لحن بیانتون هست
  ویس های روانشناسی دیگه رو نهایت یک الی دو تا شو میتونم گوش کنم ولی لحن بیانتون تسلط شما روی کلمات به قدری رسا هست که داعما این هندزفری تو گوش منه ??

  شما خواهر همه دختر های ایرانی هستین

  1. مشاور سایت says

   مونای عزیزم، من همیشه از شما انرژی خوب میگیرم. امیدوارم همیشه حالتون همینطور خوب باشه

 3. زهرا says

  من ۷ ساله دارم با قانون جذب فرد موردعلاقمو جذب میکنم. یک سری ویژگی هایی درذهنم درست کردم و اونقدر این ویژگیا خاص بودن ک گاهی مایوس میشدم یا میترسیدم ک اون شخص خاص پیدا نشه
  اما امیدمو از دست ندادم و تو این ۷ سال میتونم بگم هر روز اونو از خدا و کائنات درخواست کردم و اونو باور کردم
  و اینم بگم چون شنیده بودم هردرخواستی از کائنات بکنی اونو بهت میده و براش فرقی نداره خواستم اون یه فرد معروف باشه
  تا اینکه دقیقا زمانی که اصلااااا انتظارشو نداشتم
  اونو پیدا کردم
  یه روز داشتم بیوگرافی یه اقای بازیگری رو میخوندم ک دیدم چقد سرگذشت زندگیش شبیه شخصیت ایده ال ذهنیمه
  اولش خندم گرف
  ولی بعد ک مصاحبه هاشو تو برنامه های مختلف تو چن سال اخیر دیدم
  دیدم شباهتشون خیلی زیاده
  فقط ۳ تا اختلاف خیلی جزئی داره با اون ایده ال ذهنیم
  ولی از سایر جهات تماما همونه قیافه و هیکل و سرگذشت و اخلاق و رفتار و….
  اینم بگم تا قبل از این اتفاق اون بازیگر رو فقط توی یه سریال دیده بودم و اصلا نمی شناختمشون
  بخودم اومدم دیدم ۲ ماه گذشته
  و من سخت عاشقشم
  آیا ایشون همون کسیه که من جذیش کردم؟(از نظر خودم بله!)
  و اینکه خوب من الان باید چیکار کنم
  ۷ سال جذبش کردم باورش کردم عاشقش بودم
  الان پیداش کردم ولی ایشون منو نمیشناسن
  خواهش میکنم کمکم کنید
  بالاخره قانون جذب داره بهم جواب میده ولی من سردرگمم ک باید چیکار کنم؟
  ممنون از سایت خوبتون

  1. زهرا says

   بسی منتظرم???

   1. مشاور سایت says

    سلام حقیقتا نمی شه گفت اینی که شما جذب کردی 100 درصد همونه
    چرا ؟
    چون ما ادم ها وقتی یک لیست جذب می نویسیم و از تکنیک ها استفاده می کنیم و خود رو به خدا می سپاریم، افراد متفاوتی در دامنه ارتعاش ما قرار می گیرند.
    و البته دخترانی که فانتزی فکر می کنند معمولا لیست هاشون شبیه بازیگرهاست، حالا مثلا نیما شاهرخ شاهی نشد، از توش ممکنه پوریا پورسرخ در بیاد 🙂
    بیشتر به دنبال افراد معمولی تر باشید

    1. زهرا says

     من تا قبلا این شخص رو نمیشناختم اصلا
     و چون شنیده بودم هر چیزی رو که بخوای میتونی جذب کنی معیار هایی به شدت خاص در نظر گرفتم ک اصلا هم ربطی به بازیگر بودنشون نداره(معیار هایی ک دخترای دیگه شاید ازشون بدشون بیاد مثلا اینکه کودکی پر از سختی و غم رو پشت سر گذاشته باشه)
     از بچگی هم برخلاف دوستام روی افرادی ک کراش همه دختران مث اقای علیخانی یا اقای گلزار هیچ حسی نداشتم و این کار بقیه به نظرم مسخره بود
     این اقای بازیگر هم از نظر ظاهری نمیشه گف جنتلمن و خاصه! یه ظاهر معمولی داره
     من عاشق شخصیت و اخلاقشون شدم (حتی خصلت های بدشون مث لجباز و تخس بودنشون? ک توی مصاحبه ها شنیدم در موردشون)
     توی این ۷ سال هم چیزی ک جذب میکردم همین اخلاق و سرگذشت زندگی بوده و خیلی به ظاهر توجه زیادی نداشتم
     اما اگه ایشون همون شخصی ک من جذبشون کردم نیستن یه گره خیلی بزرگ ایجاد میشه چون شخص دیگه ای با همین خصوصیات باز هم توی دنیا خواهد بود؟؟

     1. مشاور سایت says

      سلام دوباره
      بله چیزی که شما دوست دارین جذب کنید یک نفر تنها مشمول اون نمیشه و افراد متفاوتی هستند که دارای اون ویژگی ها باشند.
      اما نکته مهم این که توی لیست جذب تون نباید حرف از درماندگی بزنید
      شاید هدف تون از گذشته سخت این باشه که فرد صبور و عاقل و سرد و گرم چشیده ای باشه
      اما بجای نوشتن گذشته سخت، بنویسید سرد و گرم چشیده و صبور و عاقل و حلیم.
      این معانی با چیزی که شما قصد جذبش دارید خیلی فرق داره

    2. زهرا says

     ممنون از پاسخگویی تون??

 4. شرافتی says

  سلام من چند بار این مطلب رو خونده ام. بخدا اصلا باور نمی کردم شرکت توی دوره جذب همسر دلخواه شادزیستی برام برکت داشته باشه . البته ببخشید ولی باور نمی کردم نتیجه هاش. اما توی این هفته دو تا خواستگار داشتم. این برام خیلی عجیبه که توی خیلی دوره شرکت کرده بودم ولی اینجا همه چیز متفاوت بود. به امید عقد و عروسی های زیاد توی کشورمون. برای جوون ها مخصوصا دهه شصتی ها.

  1. مشاور سایت says

   سلام مرسانای عزیزم خوشحالم بخاطر تجربه خوبت. این ها همه بخاطر لطف خداوند و پاکسازی موانع ات هست که هر روز داری خیلی خوب روش کار میکنی. ادامه بده تا برسی به اون شاهزاده اصلیه 🙂

 5. سپهرا says

  خانوم معبودی جون سپهرام ، من براتون سه روزه پیام گذاشتم فکر کنم نرسیدید بخونید
  اخه خیلی مهمه یکشنبه خواستگار دارم. چکار کنم که صد درصد جذبم بشه و ازدواج کنیم. تو رو خودا راهنماییم کنید

  1. مشاور سایت says

   عزیزم تلگرامت برات وویس گذاشتم

 6. زهرا says

  سلام من ی مدت زیادی پسری را دوست داشتم و تلاش کردم از طریق قانون جذب بدستش بیارم اما هر زمان فقط غیر مستقیم بهم نزدیک می شد و اصلا رابطه حقیقی نداشتیم همش مجازی حتی تو مجازی هم خودش نبود! الان شش ماهه دارم فراموشش می کنم فقط ترس از عاشق شدن دارم! سنم بالا رفته و میترسم دوباره دل ببندم! خواستگار دارم اما وقتی میخواد جدی بشه حالم بد میشه و دچار اضطراب شدید میشم! حتی وقتی کسی را بهم معرفی کنن میترسم جواب بدم سعی می کنم یک روز جواب ندم احساس می کنم اتفاق بدی میخواد بیفته ! ته ذهنم حک شده که من عاشق نمیشم دیگه! تجربه قبلی ام خیلی خیلی خیلی عذاب آور بود! منو یک آدم منزوی تنهای بداخلاق و پرخاشگر کرده بود! دارم تلاش می کنم تار رفتارم اخلاقم و انزاو را درست کنم رابطه ام را با همکارام درست کردم. من به قانون جذب شک کردم! چرا جذب من همش مجازی و غیر مستقیم بود؟ چرا اینقدر علاقه شدید به اون فرد پیدا کردم؟ چرا قانون جذب باعث شد من در را بروی همه موقعیت های زندگیم ببندم( تو پرانتز بگم به قانون جذب صد درصد معتقد بودم)

  1. مشاور سایت says

   دوست عزیزم سلام قانون جذب به تنهایی برای یک رابطه خوب کافی نیست. اول مهارت و سیاست و بعد قانون جذب.
   شما عاشق شده اید و دوباره هم خواهید شد اگر فرد درست رو انتخاب کنید
   یک سری باور ها توی ذهن خودتون ساختید و بهش پایبند شدید و بسیاری اش هم خطورات شیطانی هست مثل همین : وقتی کسی را بهم معرفی کنن میترسم جواب بدم سعی می کنم یک روز جواب ندم احساس می کنم اتفاق بدی میخواد بیفته
   بنابراین دوست عزیزم در کنار قانون جذب
   مهارت . سیاست و البته قانون باور و موانع هم هستند که توی جذب شما تاثیر دارند. با شرکت در دوره ای مثل جذب همسر دلخواه خیلی راحت می تونین ان شالله به اون ارامش برسید و ازدواح خوب داشته باشید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.