Take a fresh look at your lifestyle.

چرا شوهرم یک روز با محبت است و یک روز بی محبت!؟ ( نوسان در محبت )

0 74

در میان تجربیات متاهلی معمولا سوالاتی که به چشم می آید این است که چرا شوهرم یک روز با محبت است و یک روز بی محبت!

اگر تو هم متاهل باشی احتمالا این حس را تجربه کرده ای

معمولا مرد ها آن زمان ناگهان از خود چنین رفتاری را بروز می دهند، که بیش از حد نسبت به شما گرم شده باشند

مثلا شاید همسرت دیروز، خیلی با تو از نظر محبت و ارتباط نزدیک بوده

اما امروز انگار او را یک جور دیگری روزی داده اند! کلا بی محبت و سرد و عبوس است! ( درصدش متغییر است ولی خب کمتر از قبل است )

وقتی که یک روز داشتم یک کتاب ارزشمند را می خواندم

از زبان یک روانشناس آمریکایی جواب این موضوع را متوجه شدم که خلاصه اش را در اختیارت قرار می دهم

نوسان محبت مردها

نوسان محبت در میان مرد ها به دوران خردسالی شان باز می گردد

اگر بخواهیم به این موضوع علمی نگاه کنیم درست بر می گردیم به زمان های خردسالی،

همان روزهایی که پسرک داستان ما چند خرده سالی داشت

و با توجه به این سن کم خودش دوران نزدیکی به مادر و شیر خوارگی را پشت سر می گذاشت.

در این سن، معمولا پسر ها و دختر ها به یک میزان به مادر خود ( جنث مونث ) نزدیک هستند.

اما بعد از دوران شیر خوارگی،

پسر ها کم کم برای بروز قدرت های مردانه شان استقلال را

هر چند در حد نانو، تجربه می کنند و شروع می کنند به دور تر شدن از مادر

برای این که بتوانند ذاتا روی پای خود بایستند

هر چند که پسرک داستان ما تا این زمان اصلا متوجه این امر غریزی نباشد

اما این اتفاق رخ می دهد

اما در همین میان دختر داستان ما، تلاش می کند تا

با نزدیک شدن به مادرش

مادری و عفوت و عطوفت زنانه را یاد بگیرد

این دو در حقیقت ..

یکی در حال نزدیک شدن به زنان

و دیگری در حال دور شدن از زنان هستند

به همین خاطر، وقتی که بلوغ و جوانی و دوران ازدواج فرا می رسد

آستانه راحتی و خطر مرد و زن با هم تفاوت پیدا می کند

بیایید با این دو نمودار این موضوع را بررسی کنیم:

نمودار میزان شدت احساس و محبت و وابستگی زنان:

نوسان محبت مردها
نمودار نوسان محبت در زنان mid حد وسط max حد نهایت محبت نشان دهنده این است که زنان میزان محبت و نزدیک شدن شان به همسر از حد وسط بیشتر است ( کانون احساس )

آنچه که در این تصویر مشاهده می کنید حداکثر و حداقل و حد میانه محبتی است که یک زن و مرد می توانند به هم داشته باشند.

این آستانه، معمولا برای زنان و مردان متغییر است.

همانطور که مشاهده می کنید برای زنان از حد متوسط mid بیشتر

اما مردان حداکثر روی این میزان قرار می گیرند

نوسان محبت مردها
نمودار نوسان محبت در مرد ها محبت و نزدیک شدن مرد ها به همسر، میان حداقل تا حد وسط عمل می کند و تا به حد وسط که ماکس می باشد می رسد، استاپ صورت می گیرد و مرد برای رسیدن به حالت مردانگی و استقلال عاطفی اش عقبگرد می زند و زن احساس می کند که مرد بی محبت شده است

وقتی که مرد به آستانه mid از نظر محبت و نزدیکی دل و احساس به زن می رسد، معمولا دچار یک استاپ می شود و سعی می کند برای دوری از وابستگی که استقلالش را می گیرد، از زن دور شود.

این حس کاملا غریزی است

اما زن معمولا قادر است که تا مرز نهایت هم برود .

چون وجودش آکنده از مهر است

این تفاوت در رویکرد موجب می شود که زن احساس کند

مرد ( بخاطر رفتار غریزی اش )

از او دلسرد شده است.

معمولا مرد ها از نظر نوسان محبت بین نقطه ابتدایی تا mid در نوسان اند که نهایت محبت شان هم هنوز از متوسط محبت زنان کمتر است.

با این حساب وقتی که زن ها با چنین قانونی مواجه شوند:

  • از مرد انتظار محبت در حد خود را نخواهند داشت
  • از محبتی که آن ها را متوقع کند دوری می کنند
  • رابطه را در حالت تعادل نگه می دارند
  • با درک رفتارهای شخصیتی مرد، زندگی آرام تری خواهند داشت

آیا تو با شنیدن و درک ین تفاوت آرامش بیشتری پیدا کردی؟ برایم بنویس

Leave A Reply

Your email address will not be published.