پاکسازی و دستکاری کوانتومی چه تفاوتی با قانون جذب دارد؟

0 1,545

قانون جذب یکی از قوانینی است که حسابی آدم را به هیجان می آورد اما گاهی با ورود به این قانون متوجه می شویم که قانون جذب چنان هم که باید برایمان کار نمی کند. شاید نا امید شویم و دست از این کار برداریم اما همچنان یک سوال توی ذهنمان می ماند که چرا قانون جذب برای من کار نکرد یا این که اگر برای دیگران سود دارد چرا برای من اتفاق خوبی نیفتاد!

موضوعات زیادی به قانون جذب ارتباط پیدا می کنند و روی موفقیت یا شکست آن خیلی اثر دارد.

پاکسازی دستکاری کوانتومی

موضوعیت پیدا کردن پاکسازی و دستکاری کوانتومی در موفقیت قانون جذب

چیزی که می خواهم بیش از هر چیز به آن تاکید کنم این است که با پاکسازی و دستکاری کوانتومی قانون جذب شروع به کار کردن می کند.

تصور کن که تو در حال کشیدن جسمی به طرف خودت هستی

اما بین تو و جسم مانعی وجود دارد که این کشیدن رخ نمی دهد

یا این که انرژی تو را به هدر می دهد

این جاست که عقل سلیم می گوید باید ابتدا آن مانع را برداری تا بتوانی جسم را به سمت خودت بکشی

این موضوع در مورد قانون جذب هم واقعا وجود دارد

منتهای ممکن این مانع، فیزیکی نیست و انرژیکی و کوانتومی است .

پاکسازی و دستکاری کوانتومی قانون جذب
عکس از wallup.net

پاکسازی و دستکاری کوانتومی با قانون جذب چه می کند؟

تصور کن که داری از قانون جذب استفاده می کنی

تو با قانون جذب در حال کشیدن کوانتومی چیزها و رویاهایت به سمت خودت هستی

اما واقعا از وجود خلل های کوانتومی و انرژیکی بر سر آرزوهایت خبر نداری

اینجاست که بحث پاکسازی و دستکاری کوانتومی به میان می آید

هنگام  پاکسازی و دستکاری کوانتومی تو قانون جذب را متوقف نمی کنی بلکه موانع راه جذب را پاک سازی می کنی.

به کمک این شیوه کاری می کنی که در عالم کوانتوم موانع حذف شوند و پاک گردند و به طور اتوماتیک خواسته تو جذب شود.

یکی از این تکنیک ها برای  پاکسازی و دستکاری کوانتومی قانون ارتعاش پاک است که من این تکنیک ارتعاش پاکرا بر اساس آموزه های عرفانی الهی و روشی علمی است که به آن پرداخته و توضیح داده ام. برای اطلاع از این تکنیک کلیک کن

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.